Strategija okoliša grupe Brother

Provedba aktivnosti za postizanje održivog društva pod motom "Brother Earth"

U skladu s Globalnom listinom grupe Brother (Globalna listina) grupa Brother se zalaže za održiv razvoj društva kroz aktivno i stalno uvažavanje utjecaja svih aspekata svog poslovanja na okoliš, s ciljem postizanja rasta grupe. Grupa Brother oblikovala je vlastitu politiku zaštite okoliša (Politika zaštite okoliša grupe Brother) kako bi postala grupa tvrtki koje nude ekološki osviještene proizvode, gdje se utjecaj na okoliš uzima u obzir tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda i gdje su zaposleni širom svijeta poticani na uključenost u očuvanju globalnog okoliša.

Za povećanje aktivnosti u okviru Globalne listine i Politike zaštite okoliša grupa Brother je oblikovala logotip "Brother Earth" i moto koji simbolizira aktivnosti za okoliš s porukom "Radimo s vama za bolji okoliš". Osim toga, Plan djelovanja za okoliš grupe Brother 2018 (2016-2018) je novi srednjoročni plan djelovanja za okoliš, osmi po redu od prvog (dobrovoljnog) formiranog u 1993. godini. koji temelji na prijašnjim aktivnostima za okoliš i postavlja ambiciozne ciljeve.

Pod motom Brother Earth zaposlenici će se sve više fokusirati na ekološki svjesne aktivnosti u svim našim poslovnim aktivnostima koje pomažu graditi održivo društvo.

Politika zaštite okoliša grupe Brother i njezina uloge u aktivnosti zaštite okoliša

Politika zaštite okoliša grupe Brother temelji se na Globalnoj listine grupe Brother te sažima specifične koncepte aktivnosti zaštite okoliša. Pošto se radi o jedinstveni politici zaštite okoliša za cijelu grupu, Brother razvija aktivnosti za zaštitu okoliša na globalnoj razini, s ciljem osiguranja nove vrijednosti ne samo putem kapacitete i kvalitete proizvoda već i utjecaja na okoliš.

Osnovna filozofija

Grupa Brother mora pozitivno i stalno djelovati u pravcu smanjenja utjecaja na okoliš u svim područjima svog poslovanja, s ciljem postizanja održivog razvoja.

Osnovna filozofija politike zaštite okoliša

Briga za okoliš je temelj svih postupaka. Sigurnost i utjecaj na okoliš moraju biti glavni moto u svakoj fazi životnog ciklusa proizvoda - od projektiranja, razvoja, proizvodnje, korištenja i odlaganja do ponovne upotrebe i recikliranja.