1. Home Brother
  2. Izjava protiv ropstva

Izjava o borbi protiv ropstva i trgovine ljudima

Brother International Europe Ltd obvezao se na održavanje i poboljšanje praksi u borbi protiv ropstva i trgovine ljudima.

Pregled tvrtke

Mi smo europsko sjedište grupe Brother koja prodaje opremu za kućni i uredski ispis i poslovna rješenja, a naša glavna matična tvrtka je Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd., globalni proizvođač elektronike i električne opreme sa sjedištem u Japanu.

Naši principi i politike

Svjesni smo da je uloga korporacija postala značajnija u postizanju održivog društva. Grupa Brother usvojila je „principe društvene odgovornosti” (principe) kako bi javno izrazila kako ispunjavamo svoje društvene i etičke dužnosti. Principi uključuju našu predanost poštivanju temeljnih ljudskih prava osiguravanjem poštenih radnih uvjeta i zabranom prisilnog rada, dječjeg rada i drugih nelegalnih radnih praksi. Kako bi se osigurala dosljedna provedba, svaka tvrtka Brother grupe mora uspostaviti sustav za prijavu nepravilnosti i poticati zaposlenike da prijave svako kršenje principa ili drugih lokalnih zakona ili propisa. Više informacija o Brotherovim principima i politikama potražite u:

Dubinska analiza radnih procesa radi sprječavanja ropstva i trgovine ljudima

Trenutačno pregledavamo svoje sustave kako bismo identificirali i procijenili potencijalna rizična područja u našim opskrbnim lancima te na temelju naše procjene uspostavili ili ojačali svoje sustave za:

  • smanjenje rizika od ropstva i trgovine ljudima u našim opskrbnim lancima,
  • praćenje potencijalnih rizičnih područja u našim opskrbnim lancima,
  • zaštititu zviždača.

Planiramo usvojiti pristup dubinskoj analizi temeljen na riziku i dati prednost naporima i resursima na temelju potencijalne razine rizika u našim opskrbnim lancima. Čimbenici kao što su geografska područja i priroda poslovanja mogu se uzeti u obzir prilikom procjene razine rizika. U našim opskrbnim lancima trenutačno smo fokusirani na dubinsku analizu aktivnosti nabave budući da sirovine i dijelovi dolaze od dobavljača trećih strana iz različitih država. Nastavit ćemo identificirati i procjenjivati druga potencijalna područja rizika te poduzeti odgovarajuće mjere za borbu protiv njih.

Poštivanje naših vrijednosti od strane dobavljača

Nulta tolerancija prema ropstvu i trgovini ljudima. Uspostavili smo sustav provjere usklađenosti koji se usredotočuje na naše dobavljače sirovina i dijelova kako bismo osigurali da se pridržavaju naših vrijednosti. Sustav uključuje upitnike za samoprocjenu i ugovorna jamstva koja od dobavljača zahtijevaju poštivanje naših načela društvene odgovornosti i standarda nabave društveno odgovornog poslovanja. U slučaju da nismo zadovoljni odgovorima na upitnik, koji su dostavili dobavljači, možemo zatražiti od dobavljača da detaljno objasni odgovore i/ili predstavi akcijski plan za poboljšanje.

Obuka

Kako bismo osigurali visoku razinu razumijevanja rizika modernog ropstva i trgovine ljudima u našim opskrbnim lancima i poslovanju, svojim zaposlenicima pružamo obuku.

Naša učinkovitost u borbi protiv ropstva i trgovine ljudima

Nastojimo osigurati da svojim opskrbnim lancima ne doprinosimo ropstvu i trgovini ljudima ili drugim štetnim učincima na ljudska prava. Namjeravamo angažirati samo dobavljače koji su u skladu s našim vrijednostima i principima društvene odgovornosti. U slučaju da dobavljači ne uspiju osigurati prestanak ili sprečavanje ropstva i trgovine ljudima ili drugih štetnih utjecaja na ljudska prava, razmotrit ćemo raskid poslovnih odnosa s tim dobavljačima.

Sljedeći koraci

Namjeravamo poduzeti sljedeće mjere u borbi protiv ropstva i trgovine ljudima:

  • Od naših prvoklasnih dobavljača zatražit ćemo da popune upitnik o suzbijanju ropstva koji će nam pomoći u procjeni rizika u svakom području našeg poslovanja.
  • Svojim ćemo ugovorima o prodaji i uslugama dodati ugovorne odredbe koje zahtijevaju od dobavljača da osiguraju da se ropstvo ne provodi ni u jednom dijelu poslovanja dobavljača i da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da tako i ostane.

Ova izjava navodi se u skladu s odjeljkom 54.(1) Zakona o modernom ropstvu iz 2015. godine (zakon britanskog parlamenta) i predstavlja našu izjavu o ropstvu i trgovini ljudima za financijsku godinu koja je završena 31. ožujka 2016.

Yuichi Tada, glavni direktor
Brother International Europe Ltd
5. rujna 2016